Garden Protector 4 – 200 m² (bevægelsessensor)

Garden Protector 4 – 200 m² (bevægelsessensor)

Varenummer:

Skræmmer uønsket hunde, katte, ræve, kaniner, mår og fiskehejrer væk fra området.

Udstyret med bevægelsessensor + ultralyd + flash-LED.

Bemærk spyd til jord medfølger IKKE.

Beskrivelse / Garden Protector 4 – 200 m² (bevægelsessensor)

Køb Garden Protector 4 med flash og ultralyd. Dækker 200 M². Skræmmer med bevægelsessensor mod hunde, katte, mår og ræve.

Sådan virker skræmmeren:
Når et dyr nærmer sig skræmmeren, udløser en infrarød bevægelsesdetektor ultralydsemissioner og flash, som skræmmer dyret og driver det væk. Kombinationen af ultralyd og flash gør enheden betydeligt mere effektiv.

- Beskytter et maksimalt areal på 200 m².
- Registreringsvinkler: 90° over en maksimal afstand på +/- 16 m.
- Benytter fire “D” (LR20) batterier eller adapter (medfølger ikke).
- Kan tåler regn, men den skal opsættes sådan, at slagregn ikke kan komme ind i højtaleren, det vil ødelægge skræmmeren.
- Op til 5000 aktiveringer med batterier af god kvalitet.
- 7 justerbare ultralydsfrekvenser. (14,3 til 25 KHz)
- Akustisk tryk 106 dB
- Nyt design.

Brugsanvisning:
Anbring enheden i en højde på mellem 10 og 80 cm afhængigt af det målrettede dyr. Juster frekvensen. Anbring ikke enheden, hvor køretøjer og mennesker bevæger sig rundt eller i et område med mange forhindringer (træer, buske, hegn etc). Sørg for, at ejendommen og fællesarealer holdes rene og ryddelige.

Indsætning af batterier:
Garden Protector 4 far strøm fra 4 D-batterier LR20 1,5 V. Sørg for at anvende batterier af god kvalitet for en god udnyttelse. Sørg for ved indsætning af batterierne, at skyderen under fotocellen star pa OFF. Indsat de 4 batterier, og overhold polariteten, der er trykt pa apparatets bund. Som ekstraudstyr kan apparatet strømforsynes fra en adapter (WKT052).

Funktion og anvendelse:
Apparatet er forsynet med en infrarød detektor, der reagerer pa en bevægelse. Apparatet udsender derefter højfrekvenslyde (ultralyd), der næsten ikke eller slet ikke kan hores af mennesker, men som er meget hørbare for nogle dyr. De pågældende dyr forvirres derved: de andre vaner og fortrækker så. Samtidigt tandes flashlampen flere gange og bidrager ligeledes til at skramme dyret. Denne flashlampe kan aktiveres (ON) eller deaktiveres (OFF) ved hjalp af knappen pa apparatets bund.

Registreringen virker op til 13-14 meter.

Så snart den infrarøde celle registrerer en bevægelse i sit strålefelt, udsender apparatet i ca. 7 sekunder ultralyd, hvis frekvens afhænger af indstillingen, og genoptager derefter sin tidligere funktion. Apparatet udløses igen efter 5 sekunder, hvis der stadig registreres dette kredsløb, gentages det senere.

Den frekvens, der skal vælges, afhænger af, hvilket skadedyr der skal holdes borte. Vælg mellem:

1 - 7: katte
2 - 7: hunde
3 - 7: ræve
4 - 7: husmår
5 - 7: kaniner
6 - 7: hejrer

Bemærk: 1: højeste frekvens (ca. 24 kHz), 7: laveste frekvens (ca. 15 kHz).
Mennesker kan høre op til 20 kHz. Du kan derfor i visse indstillinger høre en begrænset lyd.

Montering, placering og anbefalinger:
Apparatet udsender ultralyd i vandret plan i en given retning. Det skal ideelt også placeres i højde med det skadedyr, der skal drives bort, uden forhindringer mellem apparatet og skadedyret (registreringen vil blive forstyrret, og ultralyden vil blive blokeret af forhindringen). For at beskytte et stort område eller hvis lovet i det område, der skal beskyttes, er tæt, kan flere apparater vare nødvendige. Lad Garden Protector 4 fungere kontinuerligt for permanent at holde skadedyrene pa afstand.

Bemærk: jo mere skyderen er drejet mod højre, jo mere sankes frekvensen, og jo mere øges dækningen - op til maksimalt 200 m2. Nogle aldre katte og hunde kan have en mindre følsom hørelse over for højfrekvent ultralyd (så meget mere som de har svækket hørelse). I det tilfalde er det nødvendigt at dreje skyderen mod højre for at sanke frekvensen. En frekvens pa 4, 5, 6 eller endog 7 kan vare nødvendig til disse aldre dyr.

Garden Protector 4 er aktiv lige fra ibrugtagningen, men det er nødvendigt at vente 2 uger, for en varig ændring i skadedyrenes vaner kan konstateres. Du kan også flytte apparatet for at undgå tilvænning. Lag aldrig oret mod Garden Protector 4. Opbevares utilgængeligt for børn.

Batteriernes levetid afhænger af antallet af apparatets aktiveringer: hvis apparatet vender mod et sted med stor trafik, vil batterierne have en kortere levetid end pa et mindre befærdet sted.

Vær en god nabo!

Garden Protector 4 løser problemer, som skyldes omstrejfende eller fritgående dyr eller vilde dyr. Undgå at orientere Garden Protector 4 mod naboens have eller gårdsplads eller mod et offentligt område. Apparatet er beregnet til anvendelse på brugerens private ejendom. Nogle udsendte frekvenser kan opfattes af det menneskelige øre, især nar apparatet er indstillet pa laveste niveau (skyderens position til højre). I dette tilfalde er det tilstrækkeligt at forøge frekvensen en smule ved hjalp af skyderen (drej skyderen mod venstre).

Genanvendelse: Apparatet skal genanvendes; det ma ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Aflever det venligst til en genbrugsstation.

VIGTIGT:
Når apparatet kører pa batterier, sker det, at flashen ikke virker længere, eller at apparatet virker kontinuerligt. Så er det sandsynligt, at batteriernes opladning ikke længere er tilstrækkelig. Apparatet afprøves med nye batterier af god kvalitet, for det sendes til service.

Levetiden for din Garden Protector kan forlænges kraftigt, hvis den beskyttes mod slagregn ellers vil højttaleren bliver ødelagt.

Bemærk højttaleren må ikke tildækkes, da det vil begrænse effekten fuldkommen.Sådan virker ultralyd - klik og læs mere

Yderligere information

SKUWK0054
Vægt1.000000
Barcode5414099000547
BrandWeitech Intelligent Pest Control

Relaterede produkter

Garden Protector 2 (m. bevægelsessensor)
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
400,00 kr. 320,00 kr.

Varenummer:

Garden Protector 3 – 200 M² (m. PIR-sensor)
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
449,00 kr. 359,20 kr.

Varenummer:

Multi skræmmer m. dobbelt PIR-sensorer (indbygget i for- & bagside)
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
499,00 kr. 399,20 kr.

Varenummer:

Multiskræmmer m. sprinkler & PIR sensor (udendørs)
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
499,00 kr. 399,20 kr.

Varenummer:

Garden Protector Adapter
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
148,00 kr. 118,40 kr.

Varenummer: